Bester Media

Stratejik Plana Göre Ürün Gamı

Şirketinizin ürün yelpazesine göre dijital pazarlama stratejinizi farklı olacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Hem sosyal medya hem de diğer etkileşimli iletişim platformları ve doğru planlama ve müşteri segmentasyonunun yüksek bir yüzdesi pazarlama faaliyetlerinizi etkileyecektir.

Düşük-yüksek bedel tespiti, müşterinin satın alma gücü ve isteğine göre bu anlamda önemlidir. Burada en önemli nokta, pazarlaması yapılacak ürünün fiyat aralığıdır. Örneğin, araba veya çikolata satmak. Yüksek alım satımlı arabaları planlarken dikkate alınması gereken bir husus olarak, çikolata düşük alım bedeli plana dahil edilecektir.

Genellikle firmanıza fayda sağlayacak ürünler daha çok sosyal medya aktiviteleri için tavsiyelerin dikkate alınması için yüksek taraflı iletişim önemli bir faktördür ve sosyal medya platformları bu alanda önemli bir araç olacaktır), ancak bu anlamda Charter high ürünleri, facebook , twitter kampanyaları gibi alanlarda kısa süreli interaktif pazarlama çalışmaları yaparken aynı zamanda tüketicinin bilinçaltına yavaş yavaş işlenen marka bilinirliği sağlar. Buna göre planlamaya başlayın ve genellikle doğrudan kampanya içinde tamamlanacak olan taraflı iletişim satışa sunulacaktır. Etkileşimli pazarlama kampanyası kullanmak yerine, düşük düşünülen ürünler için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.

Her iki gruba göre de planlamada dikkate alınmalıdır: Başvuruların farklı olması için son tarih, kampanya çalışmasındaki farklılık, müşteri segmentasyon planlaması, rakip ve Sektör analiz tesisi.

Dikkate değer ürünler için: Açılış sayfası oluşturma, hayran sayfası, facebook kampanyası, twitter kampanyası adına açılacak olan blog sayfası Bilgi sayfası, uygun müşteri grubuna ait veri tabanı kullanılarak 2.hafta mail gönderimi, SMS bilgileri, Geliştirilen çalışmalar, organik arama optimizasyonu, interaktif pazarlama, AdWords ve facebook reklam kampanyaları gibi çalışmaların kısa süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

Düşük düşünülen ürünler için: Evet ve genel pazarlama planı dahilinde uygun olduğu şekilde sosyal medya platformlarında duyurular yapılması, pazarlama planının diğer ürünlerle birlikte interaktif hale getirilmesi gerekir. Yeni ürün lansmanları ve farklı bir stratejiye ihtiyaç duyan ürünler için kısa süreli bir kampanyanın hayata geçirilmesi paralelinde yukarıda verilen artı bir çalışmanın uygulanması bir avantaj olacaktır.